Michaela Váňová

Vystudovala herectví na Pražské konzervatoři a Katedru výchovné dramatiky na DAMU, kde nyní pokračuje v doktorskému studiu. Pro své vzdělání působí v divadle nejen jako profesionální lektorka, ale i jako herečka (u nás ji můžete vidět v představení Robin Hood). V současné době pracuje také jako odborná asistentka na Katedře preprimární a primární pedagogiky na Univerzitě Karlově v Praze (specializace dramatická výchova). Od roku 2012 vytváří vzdělávací inscenace, vede workshopy a prezentuje práci divadelního lektorství na konferencích v zahraničí (Německo, Polsko, Švýcarsko, USA, Velká Británie).