Nejbližší představení

V blízké době se žádné představení nekoná, nebo nejsou k dispozici volné vstupenky.

Jsem v pohodě...

Určeno pro školní kolektivy.

Každý se někdy dostane do situace, kdy je sám. Někdy je nám samota příjemná – máme čas na sebe a můžeme dělat, na co máme chuť. Ale co když začneme do samoty utíkat? Když se nám třeba ve škole nedaří, nesplníme očekávání rodičů nebo přestaneme stíhat tempo našich kamarádů, protože na ně nemáme čas…

Sociální izolace může vzniknout úplně jednoduše. Třeba máme strach ze selhání, z odmítnutí druhých, možná jsme v něčem jiní než ostatní, nebo jsme prostě jen chvíli nemocní, a když se vrátíme zpátky do školy, ostatní už mají spoustu zážitků, o které jsme přišli. A pak může být hodně těžké najít společnou řeč…

Jak tedy poznat, že se někdo v našem okolí začíná před druhými uzavírat? Že ve své samotě není dobrovolně a rád? Proč je potřeba vytvářet a pečovat o vztahy s kamarády?

Na to budeme hledat odpověď společně s dětmi.

Divadlo fórum je technika, která nás učí v zlomových momentech hledat různá řešení a podle nich jednat. Jaké mám možnosti, abych něco změnil? Děti v příběhu odhalují situace, ve kterých by se dalo jednat jinak a lépe, samy pak zahrají danou postavu a svým vstoupením do hry se pokusí změnit děj k lepšímu.

Divadlo fórum je edukační systém založený na práci s předem připraveným divadelním představením, které hrají profesionální herci. Smyslem je předat dětem poznání, že pokud mohou změnit chod dění na jevišti, jsou toho schopni také ve skutečném životě.

Jak je představení vedeno?
1. úvod do tématu (formou aktivizačních her a cvičení)
2. shlédnutí krátkého tématického příběhu (ve formě divadelního představení)
3. hledání různých řešení situací příběhu (formou vstupování do příběhu a jednání za postavu)
4. reflexe zážitku a tématu (formou diskuze a závěrečné společné aktivity)

Cílová skupina: 5. – 6. třída
Délka představení 1 hodina a 30 minut
Premiéra 7. dubna 2022

Spolupracovali